Περί Ελιάς

Η ελιά είναι ένα δέντρο που όλοι σεβόμαστε και αγαπάμε στην Ελλάδα. Το έχουμε στο νου μας συνδέσει, με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό και ζωή στη Μεσόγειο

Ιστορική διαδρομή

Η Ιστορία της ελιας και η διαδρομή της, ξεκινώντας από την προϊστορία καταλήγουμε στη σημερινή εποχή.

Περισσότερα

Μορφολογία της ελιάς

Ανατομία της ελιάς περιγραφή ρίζας, κορμού, βλαστού, ανθούς, καρπού

Περισσότερα

Οικολογικές απαιτήσεις της ελιάς

Οι οικολογικές απαιτήσεις της ελιάς καθορίζουν τις ανάγκες του δέντρου σε έδαφος, κλίμα και νερό.

Περισσότερα
Περισσότερα

Ελαιώνας

Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάστασή του ελαιώνα μας πρέπει να εξετάσουμε τα εδαφοκλιματικά στοιχεία της περιοχής και να αποφασίσουμε τον τρόπο φύτευσης και την ποικιλία των δέντρων

Εγκατάσταση ελαιώνα

Εγκατάσταση ελαιώνα σε 4 βήματα. 1.Προετοιμασία εδάφους ελαιώνα. 2.Διάταξη ελαιώνα και σύστημα φύτευσης. 3.Εγκατάσταση αρδευτικού στον ελαιώνα. 4.Κλάδεμα διαμόρφωσης ελιάς

Περισσότερα

Ποικιλίες ελιάς

Οι ποικιλίες της ελιάς χωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος του καρπού ή με τη χρήση του. Δηλαδή σε μικρόκαρπες, μεσόκαρπες, μεγαλόκαρπες ή σε λαδοελιές και επιτραπέζιες.

Περισσότερα

Ο πολλαπλασιασμός της ελιάς

Μεθόδοι πολλαπλασιασμού της ελιάς. Ενοφθαλμισμός, με πλακίτη, υπόφλοιος εγκεντρισμός, πλευρικός εγκεντρισμός, σχιστός εμβολιασμός, σφαιροβλάστες, παραφυάδες.

Περισσότερα
Περισσότερα
  • Κυκλοκονιο

Κυκλοκόνιο

Το Κυκλοκόνιο είναι μια σοβαρή ασθένεια η οποία είναι γνωστή από το 18o αιώνα. Το Κυκλοκόνιο αναγνωρίζετε από τις κυκλικές κηλίδες στην επιφάνεια των φύλλων.