Ελαιοκομία Quiz C ελαιώνας

Ελαιοκομία Quiz C ελαιώνας

Κατεύθυνση γραμμών: Από τον Βορρά προς τον Νότο, για καλύτερη έκθεση των δένδρων στο φως του ηλίου.