Από 150-400€ το ετήσιο τέλος για απονομή Ελληνικού Σήματος στο ελαιόλαδο

Από 150 μέχρι και 400 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται o ΦΠΑ) ανέρχεται το ετήσιο τέλος χρήσης για την απονομή Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο