Περιοχή

Λέσβος, (20% των ελαιώνων)

Ύψος δένδρων

6-8m

Μ.Β. καρπού

3,5gr

Μ.Β. πυρήνα

0,54gr

Σχέση σάρκας-πυρήνα

5,5:1

Περιεκτικότητα σε λάδι

23%

Ποιότητα λαδιού

καλής ποιότητας

Αντοχή στην ξηρασία

Αντοχή στο ψύχος

κανονική

Παραγωγικότητα

κανονική

Ωρίμανση – συγκομιδή

Νοε – Ιαν

Λοιπά στοιχεία