Περιοχή

Λέσβος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος

Ύψος δένδρων

8-10m

Μ.Β. καρπού

7,6gr

Μ.Β. πυρήνα

0,86gr

Σχέση σάρκας-πυρήνα

7,8:1

Περιεκτικότητα σε λάδι

17%

Ποιότητα λαδιού

περιορι-σμένης  οικονο-μικής σημασίας

Αντοχή στην ξηρασία

Αντοχή στο ψύχος

κανονική

Παραγωγικότητα

κανονική

Ωρίμανση – συγκομιδή

Σεπ – Δεκ

Λοιπά στοιχεία

Χρησιμοποιείται για κονσέρβες