Περιοχή

Αττική, Κυκλάδες, Μεσσηνία, Εύβοια

Ύψος δένδρων

5-7m

Μ.Β. καρπού

6gr

Μ.Β. πυρήνα

1,15gr

Σχέση σάρκας-πυρήνα

4,2:1

Περιεκτικότητα σε λάδι

19%

Ποιότητα λαδιού

Αντοχή στην ξηρασία

Αντοχή στο ψύχος

ευαίσθητη

Παραγωγικότητα

χαμηλή

Ωρίμανση – συγκομιδή

Λοιπά στοιχεία

Πράσινη για κονσέρβα μέτριας ποιότητας