Περιοχή

Κέρκυρα

Ύψος δένδρων

Μ.Β. καρπού

2,4gr

Μ.Β. πυρήνα

0,40gr

Σχέση σάρκας-πυρήνα

5:1

Περιεκτικότητα σε λάδι

12%

Ποιότητα λαδιού

κατώτερης ποιότητας

Αντοχή στην ξηρασία

Αντοχή στο ψύχος

κανονική +

Παραγωγικότητα

κανονική

Ωρίμανση – συγκομιδή

Νοε – Φεβ

Λοιπά στοιχεία