Περιοχή

Φυτρώνει παντού

Ύψος δένδρων

Δένδρο ή θάμνος

Μ.Β. καρπού

1,14gr

Μ.Β. πυρήνα

0,30gr

Σχέση σάρκας-πυρήνα

2,4:1

Περιεκτικότητα σε λάδι

10-20%

Ποιότητα λαδιού

Kατώτερης ποιότητας

Αντοχή στην ξηρασία

Ναί

Αντοχή στο ψύχος

Ανθεκτική

Παραγωγικότητα

Ωρίμανση – συγκομιδή

Λοιπά στοιχεία

Χρησιμοποιείται ως υποκείμενο