Περιοχή

Κέρκυρα (περιορισμένα)

Ύψος δένδρων

12-14m

Μ.Β. καρπού

3,2gr

Μ.Β. πυρήνα

0,33gr

Σχέση σάρκας-πυρήνα

8,7:1

Περιεκτικότητα σε λάδι

11%

Ποιότητα λαδιού

μέτριας ποιότητας

Αντοχή στην ξηρασία

Αντοχή στο ψύχος

κανονική

Παραγωγικότητα

χαμηλή

Ωρίμανση – συγκομιδή

Λοιπά στοιχεία