Την προσοχή των ελαιοπαραγωγών στο κυκλοκόνιο, λόγω των ευνοϊκών-για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγματοποίηση μολύνσεων- καιρικών συνθηκών, εφιστά με ανακοίνωσή του το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Η ένταση της ασθένειας, όπως ειδικότερα σημειώνουν οι γεωπόνοι, επηρεάζεται  από το ύψος της βροχής αλλά και από την πολύ υψηλή πρωινή υγρασία (διαβροχή φυλλώματος δρόσου ή ομίχλης) σε συνδυασμό με την ύπαρξη μολύσματος. Άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 16-200C.

Συνιστάται για την αντιμετώπιση, αφενός αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δέντρα προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες αερισμού και φωτισμού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκονίου και αφετέρου ψεκασμός (με καλό λούσιμο των δέντρων) όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 2-5 εκατοστά. Μετά από βροχή συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού.

Η ανακοίνωση

Πηγή: Ο καιρός ευνοεί την ανάπτυξη κυκλοκονίου στις ελιές του Βόλου | Agronews.gr