Το έδαφος και το νερό σε αρμονική συνεργασία

Επιδράσεις της ποιότητας του εδάφους και του νερού στην ανάπτυξη των φυτών, στην παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών γεωργικών προϊόντων και κατ’ επέκταση στην υγεία του ανθρώπου.