Ασθένειες-Εχθροί της ελιάς

άθε ζωντανός οργανισμός δέχεται επίθεση (από παράσιτα, μύκητες, βακτήρια, έντομα) και εξασθενεί. Η ελιά ως ζωντανός οργανισμός πάσχει από ασθένειες από τις οποίες, άλλοτε απαλλάσσεται άλλοτε υποκύπτει στα τραύματά της. Εμείς ως ελαιοκαλλιεργητές είμαστε υπεύθυνοι για την πορεία της ζωής της, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και παρατηρητικοί.

Επιδίωξή μας, να μειώσουμε τους πιθανούς κινδύνους ή ζημιές χρησιμοποιώντας θεωρητικές και τεχνικές πρακτικές.

Πως μειώνουμε τους κινδύνους των ασθενειών της ελιάς; 

Eleipsi Voriou

Για να μειώσουμε τους κινδύνους ή τις ζημιές στην ελιά, ακολουθούμε τα παρακάτω:

  • Να αποφύγουμε την υπερβολική  εδαφική υγρασία,
  • Να κλαδεύουμε κατάλληλα και να αερίζουμε το φύλλωμα της ελιάς,
  • Να καταστρέφουμε τα αρρωστημένα κλαδιά καίγοντάς τα,
  • Να παίρνουμε εγκαίρως προληπτικά μέτρα, ακόμη και όταν δεν έχουμε προσβολή από παράσιτα, εφαρμόζουμε  ψεκασμούς, πολτούς κλπ, ανάλογα με την εποχή και την παρατήρηση που έχουμε κάνει.

Παραθέτουμε έναν χρήσιμο πίνακα σχετικά με τις ασθένειες (μύκητες, βακτήρια) και τους εχθρούς (παράσιτα, έντομα) όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες από άποψη κινδύνου. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ασθένειες αλλά οι βλάβες που προκαλούν δεν θέτουν σε κίνδυνο το δέντρο ούτε την παραγωγή. Επομένως θα παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες ασθένειες-εχθρούς της ελιάς σύμφωνα με την εποχή που εμφανίζονται.

Εχθροί και Ασθένειες της ελιάς

Για την προστασία των ελαιόδεντρων μας, σε ένα ενδεικτικό  δείγμα των 10 στρεμμάτων, θα χρειαστούν ετησίως περίπου 40 ώρες εργασίας και το ετήσιο κόστος δεν ξεπερνά το 10% από το συνολικό κόστος παραγωγής.

Άρθρα

  • Κυκλοκονιο

Κυκλοκόνιο

Το Κυκλοκόνιο είναι μια σοβαρή ασθένεια η οποία είναι γνωστή από το 18o αιώνα. Το Κυκλοκόνιο αναγνωρίζετε από τις κυκλικές κηλίδες στην επιφάνεια των φύλλων.