Στο Διακρατικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Εκπαίδευση στην Παραγωγή Βιολογικού Ελαιολάδου (ECOLIVE), συμμετέχει η Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, προσκαλώντας ντόπιους ελαιοπαραγωγούς να εκπαιδευτούν σε κάθε βήμα παραγωγής του βιολογικού ελαιολάδου.

ο Πρόγραμμα, η κεντρική ιδέα του οποίου βασίζεται στην αυξανόμενη τάση για τα βιολογικά προϊόντα και στην ανάγκη ικανοποίησης της ζήτησης για βιολογικό ελαιόλαδο, υλοποιείται με την συνεργασία έξι Οργανισμών από Μεσογειακές Χώρες και συγκεκριμένα από Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Ιταλία, για την περίοδο 2015–2018.

Ο Ε.Α.Σ. θεώρησε αναγκαία την συμμετοχή του και επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον ένα μέλλον και μια βιώσιμη – αξιοπρεπή παρουσία της Θιακο-Κεφαλλονίτικης Ελαιοκομίας προσφέροντας βασικά προϊόντα, βελτιωμένα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου επικεντρώνονται στη Διακρατική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών η οποία θα βοηθήσει στον καθορισμό των κυριότερων θεμάτων και εκπαιδευτικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό στη Συνδυασμένη Διδασκαλία για την κατάρτιση των Ελαιοπαραγωγών – Ομάδων Στόχων – όλων των εμπλεκόμενων Χωρών στις διαδικασίες παραγωγής και πιστοποίησης βιολογικού ελαιολάδου.

Η απαιτούμενη γνώση για την εξασφάλιση του βιοκαλλιεργητή της ελιάς υπάρχει διεθνώς και εξελίσσεται, η αυξανόμενη ζήτηση βιολογικών προϊόντων στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η γεωργική χημεία, εγγυώνται το σημαντικό ρόλο που έχει η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς.

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης τονίζει ότι, με τη καλύτερη οργάνωση διάθεσης του ντόπιου τυποποιημένου βιολογικού ελαιολάδου και την εξισορρόπηση των τιμών σε λογικά επίπεδα θα έχουμε μεγάλη άνοδο στην παραγωγή.

Nτόπιοι ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε κάθε βήμα παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου μπορούν να απευθύνονται στο Συντονιστή του Έργου για τον Ε.Α.Σ. και Διευθυντή  Ε.Α.Σ., Δρ. Σπ. Α. Θεοτοκάτο.

Πηγή : AgroNews