Καλλιέργεια ελιάς.

Σ΄ότι αφορά στην καλλιέργεια της ελιάς, σαν υπεύθυνος διδασκαλίας με αντικείμενο την Ελαιοκαλλιέργεια στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, στο Μαρούσι (κτήμα Συγγρού), συμβουλεύω:

  1. Σύντομη χρονικά συγκομιδή του καρπού, για να μην επιβαρύνεται – εξουθενώνεται – το δένδρο με καταναλώσεις θρεπτικών στοιχείων μέσα στον χειμώνα. Το αργότερο  μέχρι 15-Δεκεμβρίου κάθε χρόνο να έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή αφήνοντας αποθέματα θρεπτικών στοιχείων για την επόμενη περίοδο.

Προσοχή, όσο γίνεται μικρότερη ζημιά στην επάκρια  βλάστηση, πάνω στην οποία αναμένεται καρπός τον επόμενο χρόνο και το δυνατόν συντομότερα η ελαιοποίηση του για να μην αλλοιώνεται η ποιότητα  από οξείδωση κλπ.

  1. Κλάδεμα δένδρων κάθε χρόνο, όχι πολύ αυστηρό αλλά ισορροπημένο. Δένδρα χαμηλά για γρήγορη συγκομιδή, καλά ανοιγμένα για τα διαπερνά ο αέρας, ώστε να γίνεται καλή γονιμοποίηση των ανθέων (ανεμόγαμμο δένδρο-αερομεταφορά της γύρης) και παράλληλα να μην βρίσκουν τα έντομα, βακτήρια και μύκητες καταφύγιο για προσβολές στη βλάστηση και τον καρπό.

Σημείωση: τα (1) και (2) μειώνουν τις πιθανότητες παρενιαυτοφορίας των δένδρων (παραγωγή χρόνο παρά χρόνο) με αποτέλεσμα να καρποφορούν κάθε χρόνο με μικρές διακυμάνσεις με μειωμένο κόστος, αφού η συγκομιδή είναι ευχερέστερη και γρηγορότερη και τα δένδρα υποφέρουν λιγότερο από προσβολές (μείωση φυτοφαρμάκων).

  1. Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται λίπανση, αν προηγουμένως δεν έχει πραγματοποιηθεί εδαφολογική ανάλυση, η οποία μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια. Η επανάληψη να γίνεται για τους συντελεστές της ανάλυσης που αρχικά παρουσίασαν πρόβλημα, προκειμένου να διαπιστωθεί η βελτίωση τους η όχι. Το κόστος για τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη φθάνει τα 30 ευρώ / χωράφι περίπου. Με την ανάλυση εδάφους γίνονται γνωστές όλες οι ιδιότητες του εδάφους για κάθε χωράφι και διαπιστώνονται οι  ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία καθώς και τι πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση υπερσυγκεντρώσεων στοιχείων (μεγάλες ποσότητες επιβλαβείς για τα δένδρα όταν ξεπερνούν  συγκεκριμένα όρια). Έτσι, η λίπανση θα γίνεται με τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία, στις κατάλληλες ποσότητες και σε συγκεκριμένες μορφές λιπάσματος που έχει ανάγκη το έδαφος και με περιορισμένο κόστος, αφού οι ποσότητες θα είναι σίγουρα μικρότερες από αυτές που «κατ΄έξιν» και εξακολούθηση προστίθενται κάθε χρόνο, χωρίς γνώση των πραγματικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε χωραφιού..
  1. Για άριστη ποιότητα λαδιού θα πρέπει η ελαιοποίηση να γίνεται σε θερμοκρασίες 27 βαθμών κελσίου (στάδιο μάλαξης). Το λάδι να αποθηκεύεται σε δοχεία με πλωτήρα για μόνωση από τον ατμοσφαιρικό αέρα, με δύο βάνες και με κωνικό πάτο για την σταδιακή απομάκρυνση της μούργας για παρατετταμένη διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του άρωμα, γεύση κλπ.. και φυσικά να διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

 

Βαγγέλης Φίλιας

    γεωπόνος